كنترل فاز برنا ASN/CASN/C
9E9D1E7F 0ACC 4505 9323 47051C88E7E1
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته: , ,

در انبار موجود نمی باشد

كنترل فاز برنا ASN/CASN/C

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته: , ,

4.450.000 

نقد و بررسی

كنترل فاز برنا ASN/C

کنترل فاز ASN

 • حفاظت‭ ‬الکترو‭ ‬موتورها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬
 • قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬خطاهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • شوک‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬متوالی‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

 

اصول کار:

پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬نول‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬MP‭ ‬و‭ ‬فازها‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬دستگاه‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬اشکالی ‭)‬مانند‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬جابجایی‭ ‬فازها‭(‬ در‭ ‬شبکه‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬پدید‭ ‬آید،‭ ‬سیگنال‭ ‬خطای‭ ‬مربوطه‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬خاموش‭ ‬شدن‭ ‬سیگنال‭ ‬خروجی،‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬نیز‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود، ‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۶‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭.( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هر‭ ‬بار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬خطا،‭ ‬دستگاه‭ ‬زمانسنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭ .‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ (‬DELAY‭) ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود. ‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭.( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توضیح‭:‬‭ ‬ در‭ ‬صورتیکه‭ ‬هنگام‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬دستگاه‭ ‬خطایی‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬باشد،‭ ‬سیگنال‭ ‬مربوطه‭ ‬روشن‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬وصل‭ ‬نمی‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سیگنال های دستگاه:

 • OUT: در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ولتاژ‭ ‬عادی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬خروجی‭ ‬وصل‭ ‬باشد‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.
 • ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬SEQU:‭‬ در‭ ‬صورتیکـه‭ ‬ترتیب‭ ‬فازهـای‭ ‬شبـکه‭ ‬عـوض‭ ‬شـود‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.
 • ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬VOLT: در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۳۰۰‭ ‬ولت‭ ‬کاهش‭ ‬یابد،‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.
 • ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ASY.V: ‬ هنگامیکه‭ ‬شبکه‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬بین‭ ‬ولتاژ‭ ‬فازها‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تنظیم‭ ‬شده (توسط دسته ASY.V) بیشتر شود، روشن می گردد.

نصب و راه اندازی:

سه‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬نول‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T،‭ ‬S،‭ ‬R‭ ‬و‭ ‬MP‭ ‬رله‭ ‬کنترل‭ ‬فاز‭ ‬وصل‭ ‬می‌شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬۱۵‭ ‬و‭ ‬۱۸‭ ‬مانند‭ ‬شستی‭ ‬استوپ‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬سری‭ ‬می‌شوند‭.
توضیح‭: ‬ کنتاکت‭ ‬بی‭ ‬متال‭ ‬یا‭ ‬رله کنترل بار برنا مدل OLM
(‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭(‬ با‭ ‬شستی‭ ‬استوپ‭ ‬سری‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬دستگاه،‭ ‬سیگنال ‭ ‬SEQU‭)‬توالی‭ ‬فاز‭(‬ روشن‭ ‬بود،‭ ‬بایستی‭ ‬جای‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ ‬روی‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬رله‭ ‬کنترل‭ ‬فاز‭ ‬عوض‭ ‬شود،‭) ‬مثلا‭ ‬S‭ ‬با‭ ‬R‭ ‬عوض‭ ‬شود‭(‬ تا‭ ‬سیگنال‭ ‬خاموش‭ ‬گردد.
با‭ ‬پیش‭ ‬آمدن‭ ‬هریک‭ ‬از‭ ‬خطاهای‭ ‬مذکور‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬سریعا‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬خطا،‭ ‬رله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدت‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد.
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬بین‭ ‬ولتاژهای‭ ‬سه‌فاز‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود.
بطور‭ ‬معمول‭ ‬تنظیم‭ ‬حساسیت‭ ‬روی‭ ٪‬۱۰‭ ‬مناسب‭ ‬است.

هشدار:

توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬رله‭ ‬کنترل‭ ‬فاز‭ ‬مستقیما‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬کنتاکتور‭ ‬فرمان‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬می‌دهد‭. ‬دقت‭ ‬شود که نول تابلو دقیقا به نول شبکه وصل شده باشد.

مشخصات فنی:

 • ولتاژ‭ ‬تغذیه:‭ ‬۳۸۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬چهار‭ ‬سیمه‭ ‬٪+۱۰‭‬‭ ‬و ‭ ٪‬-۲۰‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • فرکانس‭ ‬شبکه:‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬۵‭ ‬‭±‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تلفات‭ ‬داخلی:‭ ‬‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ ‬‭ ‬۰/۵‭ :‬تا‭ ‬۴۰ثانیه‭ – ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسـط‭ ‬دسته ‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • عدم‭ ‬تقارن‭ ‬فازها:‭ ‬۵‭ ‬تا‭ ‬‮٠٢‬‭ ‬درصد‭ – ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته ‭ ‬ASY.V‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • IP‭ ‬ دستگاه: ‭ ‬IP20‬‬‬‬‬‬
 • دمای‭ ‬کاری‭ ‬-۲۰‭ :‬تا‭ ‬+۵۰‭ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • رطوبت‭ ‬کاری‭ ‬٪۱۵‭ :‬تا ‭ ٪۸۵‬‬‬‬‬‬‬‬
 • کلاس‭ ‬عایقی: ‭ ‬‭ ‬II‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشخصات رله خروجی:

 • رله‭ ‬خروجی‭ :‬یک‭ ‬کنتاکت ‭ ‬C/O‭ ‬‬‬‬‬
 • جریان‭ ‬کنتاکت:‭ ‬‭ ‬۶‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‭ ‬۶‭                            ‬آمپرمستقیم‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬‬‬

 • عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬۱۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‭                     ‬مکانیکال‭ ‬۱‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل

نمایش کامل نقد و بررسی
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش