09177169870 || 09190836720 || 07132356203

کلید کنترل برند رعد

کلید کنترل برند رعد

کلید های کنترل برند رعد مطابق با استاندارد IEC60947-5-1 و با قطر 22 میلی متر طراحی گردیده است. از انواع این کلیدها می توان به کلید استپ و استارت، کلید استپ و استارت دوبل، کلید سلکتوری به همراه واشر ضد چرخش و کلید قطع اضطراری قفل شونده اشاره نمود.

انواع کلیدهای کنترل رعد : 

کلید استپ و استارت

 • کلید فشاری استارت
 • کلید فشاری استارت چراغدار
 • کلید فشاری استپ
 • کلید فشاری استپ استارت دوبل
 • کلید فشاری استپ استارت دوبل چراغدار
 • کلید فشاری استپ چراغدار

کلید امرجنسی (کلید قطع اضطراری)

کلید سلکتوری

 • کلید سلکتوری چراغدار ثابت
 • کلید سلکتوری چراغدار لحظه ای
 • کلید سلکتوری ساده ثابت
 • کلید سلکتوری ساده لحظه ای

کنتاکت

 • کنتاکت لامپ
 • کنتاکت نرمال باز
 • کنتاکت نرمال بسته

 

 

Gif
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.