09177169870 || 09190836720 || 07132356203

کلیدفیوز برند پیچاز

کلیدفیوز برند پیچاز

انواع کلیدفیوزهای پیچازالکتریک از جریان 160، 250 ، 400 ، 630 شامل :

  • کلید فیوز قابل قطع زیر‌بار
  • کلید فیوز کاردی باکالیتی
  • کلید فیوز کاردی BMC
  • کلید فیوز طرح ونر
  • کلید فیوز عمودی
  • کلید فیوز هوایی
  • کلید فیوز سیلندری

عرضه می‌شوند.

 

Gif
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.