انواع کابل زره دار برند همدان

تندرالکتریک عرضه کننده انواع کابلهای زره دار همدان می باشد.انواع کابل ها زره دار همدان به صورت زیر موجود است:

  • کابلهای قدرت با زره مفتولی
  • کابلهای قدرت با زره نواری 
  • کابلهای قدرت با زره نواری و عایق XLPE از 1 تا 5 رشته با سطح مقطع 50 تا 500
  • کابلهای کنترل با زره مفتولی 1.5 و 2.5 با سطح مقطع 7 تا 61 میلی متر مربع
کابلهای کنترل با زره مفتولی
کابلهای کنترل با زره مفتولی
کابلهای قدرت با زره نواری 
کابلهای قدرت با زره نواری 
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.