09177169870 || 09190836720 || 07132356203

فلوتر برنا

فلوتر برنا

فلوتر به منظور کنترل سطح مایعاتی که رسانای برق می‌باشند استفاده می شود، مایعاتی از قبیل آب یا محلول‌های قلیایی یا اسیدی و یا هر مایعی که در آن آب باشد.

هدف اصلی  فلوتر بر اندازه‌ گیری مقاومت الکتریکی می‌باشد که در صورت وجود یا عدم وجود مایع هادی بین الکترودهای متصل به دستگاه، مقاومت مسیر تغییر کرده و دستگاه عمل می‌کند.

Gif
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.