انواع کابل افشان به سیم

انواع کابلهای افشان از سطح مقطع 0.5 الی 240 میلی مترمربع از 2 الی 6 رشته موجود است.

انواع کابل افشان به سیم

کابل افشان به سیم

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.