09177169870 || 09190836720 || 07132356203

انواع سیم افشان به سیم

تندرالکتریک عرضه‌کننده انواع سیم‌های افشان به‌سیم از سطح مقطع 0.5 تا 240

انواع سیم افشان به سیم

 میلی‌متر مربع است.

 

Gif
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.