09177169870 || 09190836720 || 07132356203

رله کنترل بار و کنترل فاز کاوه

رله الکترونیکی در دو نوع کنترل بار و کنترل فاز موجود است.

ولتاژ تغذیه 220 ولت متناوب
فرکانس شبکه 50 هرتز
محدوده جریان : 5 تا20 ، 3 تا30 و 5 تا50 آمپر
تاخیر در قطع : 1 تا 20 ثانیه
تاخیر در وصل : در حدود 50 ثانیه
رله خروجی یک کنتاکت
جریان کنتاکت :
6 آمپر برای 220 ولت متناوب
6  آمپر برای 28 ولت مستقیم
Gif
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.