09177169870 || 09190836720 || 07132356203

انواع کابل خودنگهدار همدان

تندرالکتریک عرضه‌کننده انواع کابلهای خودنگهدار برند همدان در مدل‌های (تک فاز ، سه فاز) با سطح مقطع 16 تا 120 میلیمتر مربع و (6 سیمه) از 1 تا 3 رشته با سطح مقطع 35 تا 95 میباشد.

image 15
کابل های خودنگهدار شش سیمه

 

خودنگهدار تکفاز و سه فاز
خودنگهدار تکفاز و سه فاز

 

Gif
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.