09177169870 || 09190836720 || 07132356203

انواع سنسور‌ها koino

انواع سنسور‌ها koino

سنسورهای برند کوینو به دو دسته اصلی سنسورهای تصویری و سنسورهای مجاور تقسیم میشوند:

سنسورهای مجاورتی
سنسورهای مجاورتی
انواع سنسورهای تصویری
انواع سنسورهای تصویری
Gif
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.