09177169870 || 09190836720 || 07132356203

نمایندگی رسمی محصولات نیروسامانNSC+لیست قیمت1401

نمایندگی رسمی محصولات نیرو سامان(NSC):

نمایندگی رسمی محصولات نیروسامانNSC را در شیراز شرکت تندر الکتریک دارد.این شرکت با سابقه ای بالغ بر 60 سال یکی از باسابقه ترین مراکز پخش محصولات برق صنعتی و ساختمانی در ایران میباشد .دفتر فروش شرکت تندر الکتریک واقع در خیابان قانی شمالی-نبش منوچهری و تلفن تماس 32356203-09177169870 است.

درباره شرکت نیرو سامانNSC:

شــرکت نیــرو ســامان بــا بیــش از سی سال سابقه در عرصه تولید تجهیزات صنعتی توانسته است خود را به عنوان یکی از برندهای مطرح در این زمینه معرفی کند.

این کارخانه بــا اســتفاده از بهتریــن تکنولــوژی روز دنیــا موفــق بــه اخــذ تاییدیــه شــرکت توانیــر جهــت ســاخت انــواع تابلوهــای بــرق LV و MV و پسـت هـای کمپکـت Indoor و Outdoor گردیـده و دارای گواهینامــه هــای ISO 9001 ، ISO 10002 تاییدیــه از دانشــگاه تهــران، آزمایشــگاه اپیــل، پژوهشــگاه نیــرو، عضویــت در لیســت ســازندگان دارای صلاحیــت شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق و همچنیــن عضویــت در ســندیکا و انجمــن تابلوســازان صنعــت بــرق ایــران مــی باشــد.نیـرو سـامان مفتخـر اسـت کـه امـروز محصـولات تولیــدی ایــن شــرکت بــا برنــد تجــاری NSC در قلــب صنایــع کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد.

لیست قیمت محصولات نیروسامانNSCآبان 1401:

نام کالاقيمت اول
بست كمربندي 2.5*150 NSC114,000
بست كمربندي 3.6*300 NSC262,500
كليد مينياتوري 1A تك پل 6 كيلو آمپر NSC517,000
كليد مينياتوري 10A تك پل 6 كيلو آمپر NSC465,000
كليد مينياتوري 10A دو پل 6 كيلو آمپر NSC850,500
كليد مينياتوري 10A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,246,350
كليد مينياتوري 100A سه پل 10كيلو آمپر NSC4,318,650
كليد مينياتوري 125A سه پل 10 كيلو آمپر NSC5,242,000
كليد مينياتوري 16A تك پل 6 كيلو آمپر NSC404,250
كليد مينياتوري 16A دو پل 6 كيلو آمپر NSC931,000
كليد مينياتوري 16A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,246,350
كليد مينياتوري 2A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,386,000
كليد مينياتوري 20A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,365,000
كليد مينياتوري 25A تك پل 6 كيلو آمپر NSC404,250
كليد مينياتوري 25A دو پل 6 كيلو آمپر NSC931,000
كليد مينياتوري 25A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,246,350
كليد مينياتوري 32A تك پل 6 كيلو آمپر NSC465,000
كليد مينياتوري 32A دو پل 6 كيلو آمپر NSC931,000
كليد مينياتوري 32A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,246,350
كليد مينياتوري 40A تك پل 6 كيلو آمپر NSC404,250
كليد مينياتوري 40A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,246,350
كليد مينياتوري 50A تك پل 6 كيلو آمپر NSC449,400
كليد مينياتوري 6A تك پل 6 كيلو آمپر NSC404,250
كليد مينياتوري 6A سه پل 6 كيلو آمپر NSC1,246,350
كليد مينياتوري 63A تك پل 6 كيلو آمپر NSC517,000
كليد مينياتوري 80A سه پل 10كيلو آمپر NSC4,760,000
كنتاكتور 25آمپر NSC3,081,000
كنتاكتور 32آمپر NSC3,331,650
كنتاكتور 40آمپر NSC5,087,250
كنتاكتور 50آمپر NSC7,350,000
كنتاكتور 65آمپر NSC8,248,800
كليد حرارتي با دسته گردان 1.6تا 2.5 آمپر NSC4,824,750
كليد حرارتي با دسته گردان 13تا 18آمپر NSC4,824,750
كليد حرارتي با دسته گردان 17تا 23آمپر NSC4,824,750
كليد حرارتي با دسته گردان 20تا 25آمپر NSC4,824,750
كليد حرارتي با دسته گردان 24تا 32آمپر NSC4,824,750
كليد حرارتي با دسته گردان 6تا 10آمپر NSC4,824,750
كليد حرارتي با دسته گردان 9تا 14آمپر NSC4,824,750
فن 2.5*12*12بلبرينگ NSC1,942,500
فن 2.5*12*12بوشي  NSC1,564,000
شستي استارت چراغدار NSC805,350
شستي استارت سبز NSC275,100
شستي استارت فلزي سبز NSC431,000
شستي استارت مشكي NSC301,000
شستي استپ چراغدار NSC805,350
شستي استپ فلزي قرمز NSC393,750
شستي استپ قرمز NSC301,000
كليد فرمان دو طرفه سوييچ دار NSC758,000
كليد فرمان يطرفه  NSC355,950
كليد فرمان يكطرفه سوييچ دار NSC651,000
كليد محافظ جان 4 پل 25 آمپر -30ميلي آمپر NSC4,524,450
كليد محافظ جان 4 پل 40 آمپر -30ميلي آمپر NSC4,524,450
كليد محافظ جان  دو پل 40 آمپر -30ميلي آمپر NSC3,197,250
كنتاكت شستي باز NSC106,000
كنتاكت شستي بسته NSC106,000
كنتاكت كمكي 2 باز +2 بسته  NSC658,000
سيگنال LED زرد NSC181,000
سيگنال LED سبز NSC181,000
سيگنال LED قرمز NSC181,000
شينه ارت NSC_FKG04 L_A/D128,100
شينه ارت NSC_FKG06 L_A/D208,000
شينه ارت NSC_FKG10 L_A/D279,300
شينه ارت NSC_FKG12  L_A/D329,700
شينه نول NSC_FKG04 L _C120,750
شينه نول NSC_FKG06  L _C170,100
شينه نول NSC_FKG06 _S-H148,000
شينه نول NSC_FKG08 L -C216,300
شينه نول NSC_FKG 10 L _A266,700
شينه نول NSC_FKG 10 L _C292,000
شينه نول NSC_FKG 12 L – A313,950
شينه نول NSC_FKG 12 L -C313,950
شينه نول NSC_FKG2-06L257,000
شينه نول NSC_FKG2 08 L313,000
شينه نول NSC_FKG 2 10 L367,000
شينه نول NSC_FKG 212 L422,000
شينه نول NSC_FKG 2 14 L478,000
شينه نول NSC_FKG 2 18 L586,000
كانكتور 5 تايي NSC80,850
كانكتور 2 تايي NSC43,050
كانكتور 3 تايي NSC53,550
ترمينال ريلي 10سبز NSC97,750
ترمينال ريلي 10آبي NSC89,250
ترمينال ريلي 10زرد NSC97,750
ترمينال ريلي 10طوسي NSC97,750
ترمينال ريلي 10قرمز NSC97,750
ترمينال ريلي 16 آبي NSC181,355
ترمينال ريلي 16 سبز  NSC181,355
ترمينال ريلي 16 زرد  NSC181,355
ترمينال ريلي 16 طوسي NSC181,355
ترمينال ريلي 16 قرمز NSC181,355
ترمينال ريلي 16 كرم NSC181,355
ترمينال ريلي  4زرد  NSC62,100
ترمينال ريلي  4 سبز NSC62,100
ترمينال ريلي  4  آبي NSC62,100
ترمينال ريلي  4 طوسي NSC62,100
ترمينال ريلي   6  سبز NSC73,500
ترمينال ريلي   6  آبي NSC73,500
ترمينال ريلي   6  زرد NSC80,500
ترمينال ريلي   6  طوسي NSC80,500
ترمينال ريلي   6  قرمز NSC73,500
ترمينال ريلي   6  كرم NSC80,500
ترمينال ريلي  2/5 كرم   NSC43,010
ترمينال ريلي  2/5 طوسي NSC39,270
ترمينال ارت 4 NSC231,150
ترمينال ارت 6 NSC262,200
FJ-5 MTK  ترمينال  جرياني  NSC352,800
FJTK/S  ترمينال  جرياني  NSC347,550
FJKK5 ترمينال دو طبقه NSC144,900
FJKKB 2/5 ترمينال دو طبقه NSC112,350
FJKK3 ترمينال دو طبقه NSC144,900
كليد اتوماتيك فيكس 100آمپر NSC6,982,500
كليد اتوماتيك فيكس 125 آمپر NSC7,647,000
كليد اتوماتيك فيكس 160  آمپر NSC10,847,550
كليد اتوماتيك فيكس 250 آمپر NSC11,346,300
كليد اتوماتيك فيكس 50 آمپر NSC6,982,500
كليد اتوماتيك فيكس 80 آمپر NSC6,982,500
كليد اتوماتيك فيكس 630 آمپر NSC47,142,900
بست كمربندي 100*2/5 سفيد NSC61,950
بست كمربندي 150 *2/5 سفيد NSC105,600
بست كمربندي 200*3/6 سفيد NSC206,850
بست كمربندي 250 *3/6 سفيد NSC245,700
بست كمربندي 300 *3/6 سفيد NSC262,500
بست كمربندي 300*3/6 مشكي NSC378,000
فن 3.8*12*12 بلبرينگ   NSC6,014,000
كليد حرارتي 56تا 80 آمپر NSC13,273,000
كليد فرمان دو طرفه فلزي سوييچ دار NSC853,000
كليد فرمان دو طرفه  سوييچ دار NSC758,000
شستي استارت فلزي  مشكي NSC431,000
استپ ايمرجنسي قفل شو سويئچ دار NSC912,000
استپ ايمرجنسي  فلزي قفل شو NSC849,450
استپ ايمرجنسي فلزي ساده NSC539,700
استارت استپ دوبل فلزي NSC663,600
استارت استپ دوبل چراغدار NSC1,213,000
استارت استپ دوبل NSC632,100
ترمينال ريلي 2/5سبز NSC37,400
ترمينال ريلي 2/5آبي NSC39,270
ترمينال ريلي 2/5 زرد NSC39,270
ترمينال ريلي 2/5قرمز  NSC39,270
ترمينال ريلي 4 قرمز  NSC56,700
ترمينال ريلي 35 سبز NSC354,900
ترمينال ريلي 35 آبي NSC354,900
ترمينال ريلي 35 زرد NSC354,900
ترمينال ريلي 35 طوسي NSC354,900
ترمينال ريلي 35 قرمز NSC354,900
ترمينال ريلي 35 كرم NSC354,900
FJ-4HESI  ترمينال فيوز خور NSC318,150
FJ-5HESI-LED220    ترمينال فيوز خوربا ال دي  NSC367,500
جمپر  ترمينال ريلي 10 NSC447,300
جمپر  ترمينال ريلي 16 NSC898,800
جمپر  ترمينال ريلي 2/5 NSC378,000
جمپر  ترمينال ريلي 35 NSC1,214,850
جمپر  ترمينال ريلي 4  NSC396,900
جمپر  ترمينال ريلي 6 NSC420,000
D-FJKKB2/5   درپوش ترمينال دو طبقه NSC30,450
D-FJ4/10   درپوش ترمينال ريلي  NSC19,530
D-4HESI   درپوش ترمينال فيوز خور  NSC30,450
بست انتهايي ترمينال NSC  E11744,000
(10-ZB5 (1  شماره ترمينال براي 2/5 NSC32,200
(9 -ZB6 (0  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(10-ZB8 (1  شماره ترمينال براي 6 NSC32,200
(10 -ZB10  (1  شماره ترمينال براي 10 و6  NSC32,200
(100 -ZB10  (91  شماره ترمينال براي 10 و6  NSC32,200
(100 -ZB5  (91  شماره ترمينال براي 2/5   NSC32,200
(100 -ZB6  (91  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(100 -ZB8  (91  شماره ترمينال براي 6 NSC32,200
(20 -ZB6   (11  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(20 -ZB10   (11  شماره ترمينال براي 10و6  NSC32,200
(20 -ZB5    (11  شماره ترمينال براي 2/5  NSC32,200
(20 -ZB8   (11  شماره ترمينال براي 6 NSC32,200
(30 -ZB6   (21  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(30 -ZB10   (21  شماره ترمينال براي 10و6  NSC32,200
(30 -ZB5    (21  شماره ترمينال براي 2/5 NSC32,200
(30 -ZB8   (21  شماره ترمينال براي 6 NSC32,200
(40 -ZB6   (31  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(40 -ZB10   (31  شماره ترمينال براي 10 و6 NSC32,200
(40 -ZB5   (31  شماره ترمينال براي 2/5 NSC32,200
(40 -ZB8   (31  شماره ترمينال براي 6 NSC32,200
(50 -ZB6   (41  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(50 -ZB10   (41  شماره ترمينال براي 10و6 NSC32,200
(50 -ZB5   (41  شماره ترمينال براي 2/5 NSC32,200
(50 -ZB8   (41  شماره ترمينال براي 6 NSC32,200
(60 -ZB6   (51  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(60 -ZB10   (51  شماره ترمينال براي 10و6 NSC32,200
(60 -ZB5    (51  شماره ترمينال براي 2/5 NSC32,200
(60 -ZB8   (51  شماره ترمينال براي 6  NSC32,200
(70 -ZB6   (61  شماره ترمينال براي 4  NSC32,200
(70 -ZB10   (61  شماره ترمينال براي 10و6  NSC32,200
(70 -ZB5   (61  شماره ترمينال براي 2/5  NSC32,200
(70 -ZB8   (61  شماره ترمينال براي 6  NSC32,200
(80 -ZB10   (71  شماره ترمينال براي 10و6  NSC32,200
(80 -ZB5   (71  شماره ترمينال براي 2/5 NSC32,200
(80 -ZB6   (71  شماره ترمينال براي 4 NSC32,200
(80 -ZB8   (71  شماره ترمينال براي 6 NSC32,200
(90 -ZB10   (81  شماره ترمينال براي 10و 6 NSC32,200
(90 -ZB5   (81  شماره ترمينال براي 2/5  NSC32,200
(90 -ZB6   (81  شماره ترمينال براي 4  NSC32,200
(90 -ZB8   (81  شماره ترمينال براي 6  NSC32,200
كليد مينياتوري 20A تك پل 6 كيلو آمپر NSC404,250
ترمينال NSC توزيع BE 407 1252,048,000
ترمينال NSC توزيع BE 411 1253,176,000
ترمينال NSC توزيع BE 415 1254,023,000
ترمينال NSC توزيع B 408 801,728,000
ترمينال NSC توزيع B 411 1003,176,000
ترمينال NSC توزيع B 415 1004,023,000
ترمينال NSC توزيع BE 207 1251,058,000
ترمينال NSC توزيع B 208 80920,000
ترمينال NSC توزيع BE 211 1251,554,000
ترمينال NSC توزيع B 211 1001,554,000
ترمينال NSC توزيع BE 215 1252,048,000
ترمينال NSC توزيع B 215 1002,048,000
تندر الکتریک09177169870-32356203
Gif
فهرست مطالب
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.