09177169870 || 09190836720 || 07132356203

نمایندگی رعد الکتریک در شیراز 09177169870+ لیست قیمت [آذر 1401]

لیست قیمت محصولات رعد الکتریک را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید و جهت اطلاع از میزان تخفیفات با شماره های 07132356203-09177169870 تماس حاصل بفرمایید.

نام کالاقیمت به ریال
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 طوسي49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 4 طوسي70,850
ترمينال ريلي رعد RTP 6 طوسي92,150
ترمينال ريلي رعد RTP 10 طوسي111,900
ترمينال ريلي رعد RTP16 طوسي217,700
ترمينال ريلي رعد RTP 25 طوسي257,750
ترمينال ريلي رعد RTP 35 طوسي449,950
ترمينال ريلي رعد RTP 50 طوسي756,200
ترمينال ريلي رعد RTP 70 طوسي996,050
ترمينال ريلي رعد RTP 95 طوسي1,926,100
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 آبي49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 4 آبي70,850
ترمينال ريلي رعد RTP 6 آبي92,150
ترمينال ريلي رعد RTP 10 آبي111,900
ترمينال ريلي رعد RTP 16 آبي217,700
ترمينال ريلي رعد RTP 25 آبي257,750
ترمينال ريلي رعد RTP 35 آبي449,950
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 قرمز49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 4 قرمز70,850
ترمينال ريلي رعد RTP 6 قرمز92,150
ترمينال ريلي رعد RTP 10 قرمز111,900
ترمينال ريلي رعد RTP 16 قرمز217,700
ترمينال ريلي رعد RTP 25 قرمز257,750
ترمينال ريلي رعد RTP 35 قرمز449,950
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 سبز49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 4 سبز70,850
ترمينال ريلي رعد RTP 6 سبز92,150
ترمينال ريلي رعد RTP 10 سبز111,900
ترمينال ريلي رعد RTP 16 سبز217,700
ترمينال ريلي رعد RTP 25 سبز257,750
ترمينال ريلي رعد RTP 35 سبز449,950
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 قهوه اي49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 4 قهوه اي70,850
ترمينال ريلي رعد RTP 6 قهوه اي92,150
ترمينال ريلي رعد RTP 10 قهوه اي111,900
ترمينال ريلي رعد RTP 16 قهوه اي217,700
ترمينال ريلي رعد RTP 25 قهوه اي257,750
ترمينال ريلي رعد RTP 35 قهوه اي449,950
ترمينال ريلي رعد RTP 50 قهوه اي657,550
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 زرد49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 4 زرد70,850
ترمينال ريلي رعد RTP 6 زرد92,150
ترمينال ريلي رعد RTP 10 زرد111,900
ترمينال ريلي رعد RTP 16 زرد217,700
ترمينال ريلي رعد RTP 25 زرد257,750
ترمينال ريلي رعد RTP 35 زرد449,950
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 مشكي49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 4 مشكي70,850
ترمينال ريلي رعد RTP 6 مشكي92,150
ترمينال ريلي رعد RTP 10 مشكي111,900
ترمينال ريلي رعد RTP 16 مشكي217,700
ترمينال ريلي رعد RTP 25 مشكي257,750
ترمينال ريلي رعد RTP 35 مشكي449,950
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 سفيد49,150
ترمينال ريلي رعد RTP 2.5 نارنجي49,150
ترمينال ريلي رعد RTM 2.556,300
ترمينال ريلي رعد RTM 469,840
ترمينال ريلي رعد RTM 690,450
ترمينال ريلي رعد RTM 1096,939
ترمينال ريلي رعد RTM 16188,608
ترمينال ريلي رعد RTM 2577,227
ترمينال ريلي رعد RTM 35131,733
ترمينال ريلي رعد RTM 5059,406
ترمينال ريلي رعد RET 2.556,300
ترمينال ريلي رعد RET 4287,250
ترمينال ريلي رعد RET 6375,150
ترمينال ريلي رعد RET 10367,950
ترمينال ريلي رعد RET 16452,050
ترمينال ريلي رعد RET 35722,400
درب ترمينال رعد 2.5 EP – RTP18,200
درب ترمينال رعد 4.6.10 EP – RTP24,450
قفل ترمينال كوچك EB32 رعد23,600
قفل ترمينال متوسط EB1 رعد43,900
قفل ترمينال بزرگ EB2 رعد40,800
قفل ترمينال تك ريل EB3 رعد38,150
بست ليبل LB/2 رعد47,600
جمپر ترمينال 10 خانه رعد CC10-2.5475,650
جمپر ترمينال 10 خانه رعد CC10-4497,450
جمپر ترمينال 10 خانه رعد CC10-6529,550
جمپر ترمينال 10 خانه رعد CC10-10560,300
جمپر ترمينال 10 خانه رعد CC10-161,125,400
جمپر ترمينال 10 خانه رعد CC10-251,166,300
ترمينال فيوز دار با چراغ RFT5 LD رعد462,650
ترمينال فيوز دار رعد RFT5 رعد398,050
ترمينال شاخه اي رعد RMT 2.556,300
داكت 20*20 ساده رعد176,400
داكت 20*25 ساده رعد190,500
داكت 30*30 ساده رعد325,500
داكت 40*40 ساده رعد457,800
داكت 60*60 ساده عميق رعد772,100
پريز تابلويي رعد ارت دار DSO255,750
پريز تابلويي رعد LED256,950
ريل مينياتوري S/7.5 رعد (2متري)550,700
پايه ريل زاويه دارARS/M6 رعد122,800
استارت تكي رعد273,550
استپ تكي رعد273,550
داكت كف خواب رعد 50759,200
داكت كف خواب رعد 701,183,400
داكت كف خواب رعد 901,517,600
داكت 60*100 ساده رعد966,500
ترمينال شاخه اي رعد RMT 690,450
ترمينال ريلي رعد RETN 2.5182,700
ترمينال ريلي رعد RETN 4264,250
ترمينال ريلي رعد RETN 6300,100
ترمينال ريلي رعد RETN 10338,550
ترمينال ريلي رعد RPIT 2.5 طوسي54,900
ترمينال ريلي رعد RPIT 4 طوسي79,550
ترمينال ريلي رعد RPIT 6 طوسي103,700
داكت 60*40 شياردار رعد779,800
داكت 60*60 شياردار رعد992,000
داكت 40*25 شياردار رعد446,900
داكت 80*60 شياردار رعد1,363,400
داكت 80*80 شياردار رعد1,506,400
داكت 40*40 شياردار رعد550,700
داكت 40*60 شياردار رعد826,800
داكت 80*40 شياردار رعد1,119,800
داكت 80*100 شياردار رعد1,807,500
ريل مينياتوري S/15 رعد385,900
داكت 40*60 ساده رعد616,800
ريل مينياتوري S/7.5 (يك متري) رعد275,350
استپ تكي چراغدار رعد424,350
استارت تكي چراغدار رعد424,350
بست كمربندي 30 سانتي رعد 3.64,450
داكت 60*100 شياردار رعد1,506,400
استارت استپ دوبل DPB رعد414,900
ترمينال انشعابي رعد VID – UC02111,700
ترمينال انشعابي رعد VID – UC03121,400
ترمينال انشعابي رعد VID – UC05223,200
داكت 60*25 شياردار رعد632,000
بست كمربندي 10 سانتي رعد1,050
بست كمربندي 30 سانتي رعد4,450
سيگنال سبز رعد140,400
سيگنال زرد رعد140,400
سيگنال قرمز رعد140,400
كليد مينياتوري 3 پل 32 آمپر رعد1,260,500
كليد مينياتوري 2 پل 32 آمپر رعد853,900
كليد مينياتوري 4 پل 32 آمپر رعد1,707,750
ترمينال ريلي رعد RTP 150  طوسي3,675,950
ترمينال دو طبقه اي پيچي 4 DRTP4  رعد146,475
كليد مينياتوري تكفاز 6آمپر 6كيلو آمپر رعد447,300
كليد مينياتوري تكفاز 10 آمپر 6كيلو آمپر رعد447,300
كليد مينياتوري تكفاز 16 آمپر 6كيلو آمپر رعد447,300
كليد مينياتوري تكفاز 20 آمپر 6كيلو آمپر رعد447,300
كليد مينياتوري تكفاز 25 آمپر 6كيلو آمپر رعد447,300
كليد مينياتوري تكفاز 32 آمپر 6كيلو آمپر رعد447,300
كليد مينياتوري سه فاز 20 آمپر 6كيلو آمپر رعد1,386,550
كليد مينياتوري سه فاز 25 آمپر 6كيلو آمپر رعد1,386,550
كليد مينياتوري سه فاز 32 آمپر 6كيلو آمپر رعد1,386,550
كليد مينياتوري سه فاز 40 آمپر 6كيلو آمپر رعد1,386,550
كليد مينياتوري سه فاز 50 آمپر 6كيلو آمپر رعد1,539,100
كليد مينياتوري سه فاز 63 آمپر 6كيلو آمپر رعد1,539,100
كليد مينياتوري تكفاز 10 آمپر رعد تيپ B447,300
ترمينال ريلي دوطبقه اي RT/su102L طوسي رعد291,650
كليد مينياتوري سه فاز 16 آمپر 6 كيلو  رعد1,386,550
داكت  80*25 شياردار رعد796,400
داكت  100* 80  شياردار رعد1,973,400
كليد محافظ جان 2 پل 25 آمپر رعد (1p+n)2,773,050
كليد محافظ جان 2 پل 32 آمپر رعد (1p+n)2,773,050
محافظ جان 4 پل 25 آمپر رعد4,249,000
محافظ جان 4 پل 40 آمپر رعد4,249,000
ترمينال RTB 70 طوسي بدون كاور رعد1,064,200
ترمينال RTB 150 طوسي بدون كاور رعد3,348,000
كاور RTB 70-95-150 رعد96,550
شماره ترمينال 10-1 رعد NS6119,900
شماره ترمينال 50-1 رعد NS6119,900
شماره ترمينال 100-51 رعد NS6119,900
شماره ترمينال 50-1 رعد NS6.4119,900
شماره ترمينال 100-51 رعد NS6.4119,900
شماره ترمينال RSTN رعد NS6119,900
بست كمربندي 20 رعد3,700
بست كمربندي 25 رعد4,200
بست كمربندي 40 رعد9,400
ترمينال 3 طبقه 4 طوسي TRTP4 رعد303,050
كليد فرمان دوطرفه SES3 رعد367,750
ترمينال RTP 2.5-H آبي رعد49,150
ترمينال RTP 2.5-H طوسي رعد49,150
ترمينال دو طبقه اي  DRTP4 طوسي رعد184,550
درب ترمينال دوطبقه رعد 4 DRTP53,650
درب ترمينال دوطبقه رعد 4-2.5 DRTP33,700
داكت 60*80 شياردار رعد1,341,100
شماره ترمينال 100-51 رعد NS5119,900
شماره ترمينال 150-101 رعد NS5119,900
شماره ترمينال 150-101 رعد NS6119,900
شماره ترمينال 250-201 رعد NS6119,900
شماره ترمينال 300-251 رعد NS6119,900
شماره ترمينال 20-11رعد NS6119,900
شماره ترمينال 50-1 رعد NS5119,900
جمپر 10 خانه RTP35 (CC10-35) رعد1,520,800
چراغ سيگنال RSL رعد206,600
فيوز هلدر رعد  RFH 10 LD359,250
كنتاكت نرمال بسته رعد85,000
ترمينال دوطبقه 2.5 RDT رعد208,350
ترمينال RTP 2.5-H  زرد رعد49,150
ترمينال RTP 2.5-H  سبز رعد49,150
ترمينال RTP 2.5-H  قرمز رعد49,150
درب ترمينال رعد 10  EP – RTP  H2.524,450
شماره ترمينال رعد (O+…NS6)119,900
ليبل LB 1  رعد51,750
ترمينال RSTT6  رعد348,350
لينك 4 خانه رعد ML4N250,600
لينك 2 خانه رعد ML2N156,200
ترمينال دوطبقه 2.5 RDT رعد LED366,650
داكت 100*100 شياردار رعد1,992,800
بست كمربندي 25 سانت 3/6  رعد4,200
فيوز هلدور 102 LD رعد716,000
فيوز هلدور 103 LD رعد1,073,450
فيوز هلدور 103 رعد1,073,450
كليد استپ طرح فلز رعد273,550
كليد استارت سبز طرح فلز رعد273,550
كليد سلكتوري دو وضعيتي ثابت طرح فلز رعد320,700
كنتاكت نرمال باز رعد85,000
بست كمربندي 400/4.8 RC رعد9,400
بست كمربندي 100/2.5 RC رعد1,050
بست كمربندي 200/3.6 RC رعد3,700
درپوش EP-RSTT6 رعد45,400
ترمينال RDT2.5-CFC طوسي رعد356,500
ليبل روي بست ELB/1  طوسي رعد46,300
ترمينال RTP50 آبي رعد756,200
ترمينال LD) RDT2.5-CFC ) طوسي رعد366,650
ترمينال RDT 2.5 – CDC رعد356,500
ترمينال DPLT2.5 رعد140,300
ترمينال BS  10 -2.5 رعد313,350
شمارنده NS5 151 200 رعد119,900
شماره ترمينال 25-1 رعد NS1087,150
شماره ترمينال 75-51 رعد NS1087,150
شماره ترمينال 100-76 رعد NS1087,150
شماره ترمينال 250-201 رعد NS5119,900
شماره ترمينال 300-251 رعد NS5119,900
شماره ترمينال 50-1 رعد NS8119,900
شماره ترمينال 5-1 رعد NS1087,150
ترمينال DPIT 2.5  رعد140,300
ترمينال طوسي DRTP2.5-4  رعد181,150
كليد استپ استارت دوبل ساده رعد414,900
كليد امرجنسي قفل شونده ESTR رعد407,500
سيگنال آبي رعد140,400
تندر الکتریک نمایندگی رسمی شرکت رعد الکتریک

معرفی شرکت رعد الکتریک:

شرکت رعد در اوایل دهه ۶۰ به منظور طراحی و ساخت قالب های مختلف تاسیس گردید و از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت ترمینال های ریلی متمرکز نمود که در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان ترمینال های ریلی درخاورمیانه به فعالیت خود ادامه می دهد. همچنین این شرکت در حال حاضربه غیر از محصولاتی نظیر داکت،ریل،کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان،پریز تابلویی ، چراغ سیگنال ، پوش باتن ، فیوز هولدر و بست کمربندی را به سبد کالاهای خود اضافه نموده است.

تاییدیه و گواهینامه محصولات رعد در جهت افزایش کیفیت:

 • گواهینامه KEMA از هلند
 • گواهینامه VDE از آلمان
 • اخذ گواهینامه EAC از روسیه
 • اخذ گواهینامه ISO 9001-2015 سیستم مدیریت کیفیت IQNET
 • اخذ گواهینامه ISO 9001-2015 سیستم مدیریت کیفیت DQS
 • اخذ گواهینامه  EX  از شرکت KEMA هلند به جهت اثبات استفاده محصولات در محیط های مستعد انفجار
 • اخذ گواهینامه از سازمان ملی استاندارد ایران
 • اخذ تاییدیه از شرکت توانیر
 • حضور در وندور لیست توزیع برق استان های تهران – اصفهان – خراسان – آذربایجان – خوزستان و …
 • اخذ گواهی تست پژوهشگاه نیرو
 • حضور در لیست بلند (EP) صنعت نفت
 • حضور در سامانه ستاد ( سازمان تدارکات الکترونیکی دولت )
 • و…..

نمایندگی رعد الکتریک در شیراز :

نمایندگی محصولات رعد الکتریک در استان فارس تندر الکتریک{کالای برق شجاعی} میباشد و جهت ثبت سفارشات،مشاوره و دریافت لیست قیمت و میزان تخفیفات میتوانید با شماره های 09177169870-07132356203 تماس حاصل فرمایید.

Gif
فهرست مطالب
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.