09177169870 || 09190836720 || 07132356203

لیست قیمت سیم و کابل شیرکوه یزد آذر 1401

جهت لیست قیمت سیم و کابل شیرکوه یزد آذر 1401 به جدول زیر مراجعه فرمایید.با توجه به نوسانات شدید بازار لطفا جهت استعلام قطعی با کارشناس شرکت09177169870 تماس حاصل بفرمایید.

SHIRKOOH
09177169870-32356203
ردیفنام محصولقیمت (تومان )
1حلقه 100 متری سیم افشان 10 شیرکوه یزد217000
2حلقه 100 متری سیم افشان 0.75 شیرکوه یزد271,700
3حلقه 100 متری سیم افشان 1 شیرکوه یزد346,465
4حلقه 100 متری سیم افشان 1.5 شیرکوه یزد440000
5حلقه 100 متری سیم افشان 2.5 شیرکوه یزد760000
6حلقه 100 متری سیم افشان 4 شیرکوه یزد1,173,060
7حلقه 100 متری سیم افشان 6 شیرکوه یزد1,744,200
8حلقه 100 متری سیم افشان 10 شیرکوه یزد2,774,950
9سیم افشان 16 شیرکوه یزد46,959
10سیم افشان 25 شیرکوه یزد72,637
11سیم افشان 35 شیرکوه یزد98,316
12سیم افشان 50 شیرکوه یزد146,135
13سیم افشان 70 شیرکوه یزد204,494
14سیم افشان 95 شیرکوه یزد280,840
15سیم افشان 120 شیرکوه یزد338,773
16سیم افشان 150 شیرکوه یزدتماس09177169870
17کابل افشان 0.75*2 شیرکوه یزد7,083
18کابل افشان 1*2 شیرکوه یزد8,730
19کابل افشان 1.5*2 شیرکوه یزد11,327
20کابل افشان 4*2 شیرکوه یزد28,270
21کابل افشان 6*2 شیرکوه یزد39,349
22کابل افشان 10*2 شیرکوه یزد76,772
23کابل افشان 0.75*3 شیرکوه یزد10,184
24کابل افشان 1*3 شیرکوه یزد12,496
25کابل افشان 1.5*3 شیرکوه یزد16,497
26کابل افشان 2.5*3 شیرکوه یزد26,174
27کابل افشان 4*3 شیرکوه یزد42,394
28کابل افشان 6*3 شیرکوه یزد63,589
29کابل افشان 10*3 شیرکوه یزد110,676
30کابل افشان 16*3 شیرکوه یزد176,598
31کابل افشان 25*3 شیرکوه یزد258,996
32کابل افشان 35*3 شیرکوه یزد324,919
33کابل افشان 50*3 شیرکوه یزد494,449
34کابل افشان 0.5*4 شیرکوه یزد10,737
35کابل افشان 0.75*4 شیرکوه یزد13,203
36کابل افشان 1*4 شیرکوه یزد16,017
37کابل افشان 1.5*4 شیرکوه یزد21,673
38کابل افشان 2.5*4 شیرکوه یزد34,864
39کابل افشان 4*4 شیرکوه یزد55,577
40کابل افشان 6*4 شیرکوه یزد81,481
41کابل افشان 10*4 شیرکوه یزد135,166
42کابل افشان 16*4 شیرکوه یزد218,972
43کابل افشان 2.5*2 شیرکوه یزد18,139
44کابل افشان 0.75*5 شیرکوه یزدتماس09177169870
45کابل افشان 1*5 شیرکوه یزدتماس09177169870
46کابل افشان 1.5*5 شیرکوه یزد26,525
47کابل افشان 2.5*5 شیرکوه یزد45,763
48کابل افشان 4*5 شیرکوه یزد80,691
49کابل افشان 6*5 شیرکوه یزد108,342
50کابل افشان 16*5 شیرکوه یزد282,302
تندر الکتریک نمایندگی سیم و کابل شیرکوه در شیراز

کابلهای افشان معمولی کارخانه شیرکوه دارای تاییدیه استاندارد مرجع: IEC 60227, IEC60228, ISIRI 607-5  کد مشخصه مطابق استاندارد ملی ایران:  ISIRI (607) 53 میباشند.

وزن و مشخصات الکتریکی{اطلاعات فنی} کابل های افشان معمولی (NYMHY) شیرکوه یزد:

افشان NYMHY 450V 001 1536x799 1
تندر الکتریک نمایندگی شیرکوه یزد
Gif
فهرست مطالب
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.