09177169870 || 09190836720 || 07132356203

لیست قیمت بروز سیم و کابل به‌سیم 09177169870:

در جدول زیر میتوانید تمامیه قیمتهای سیم و کابل به سیم را مشاهده فرمایید.جهت اطلاع از میزان تخفیفات با شماره 09177169870 تماس حاصل بفرمایید.

نام کالاقیمت
كابل 1*2 افشان به سيم100,200
كابل 1/5*2 افشان به سيم141,800
كابل 2/5*2 افشان به سيم225,200
كابل 1/5*3 افشان به سيم199,900
كابل 2/5*3 افشان به سيم319,900
سيم 1/5 زرد به سيم5,380,000
سيم 1/5 قرمز به سيم5,380,000
سيم 1/5 آبي به سيم5,380,000
سيم 1/5 مشكي به سيم5,380,000
سيم 1/5 قهوه اي به سيم5,380,000
سيم 2/5 زرد به سيم8,790,000
سيم 2/5 قرمز به سيم8,790,000
سيم 2/5 آبي به سيم8,790,000
سيم 2/5 مشكي به سيم8,790,000
سيم 2/5 قهوه اي به سيم8,790,000
سيم 1/5 ارت به سيم5,490,000
سيم 2/5 ارت به سيم8,970,000
سيم 2/5 سبز به سيم8,790,000
سيم 4 ارت به سيم14,270,000
سيم 1/5 سبز به سيم5,380,000
كابل 2/5*4 افشان به سيم414,500
سيم 95 افشان به سيم3,230,300
كابل افشان فيلر دار 50*3 مشكي به سيم5,277,846
كابل 6*2 افشان به سيم497,300
كابل 4*3 افشان به سيم493,000
كابل 4*4 افشان به سيم642,200
كابل فرمان 1*12 افشان به سيم618,663
كابل فرمان 1*24 افشان به سيم1,103,200
كابل 10*4 زميني به سيم1,683,800
كابل 35*1 جوش به سيم1,346,644
كابل 50*1 جوش به سيم1,841,390
كابل 70*1 جوش به سيم2,648,524
كابل 2/5*5 فرمان به سيم521,838
كابل 1/5*5 افشان به سيم320,400
كابل 1/5*4 افشان به سيم260,900
كابل 25+50*3 زميني به سيم6,799,900
سيم 0/75 افشان مشكي به سيم2,920,000
سيم 0/75 افشان سبز به سيم2,920,000
سيم 0/75 افشان قرمز به سيم2,920,000
سيم 0/75 افشان آبي به سيم2,920,000
سيم 0/75 افشان زرد به سيم2,920,000
سيم 10 افشان آبي به سيم354,994
سيم 10 افشان قرمز به سيم354,994
سيم 10 افشان مشكي به سيم354,994
سيم 10 افشان زرد به سيم354,994
سيم 10 ارت به سيم362,096
سيم مسي 16 لخت افشان به سيم3,620,270
كابل 1*3 افشان به سيم140,900
كابل 4*5 افشان به سيم792,700
سيم 1 افشان به سيم3,730,000
سيم 16 افشان ارت به سيم573,248
كابل 4*2 افشان به سيم345,100
سيم 16 زميني به سيم647,978
سيم 0/75 افشان قهوه اي به سيم2,920,000
كابل 10*2 زميني به سيم880,900
كابل 10*3 افشان به سيم1,208,300
كابل 10*4 فيلردار افشان به سيم1,546,964
سيم 70*1 افشان مشكي به سيم2,416,700
كابل 6+6*1 زميني شيلدار به سيم516,165
سيم 25 افشان به سيم858,800
كابل 75*5 افشان به سيم179,564
كابل 6*5 افشان به سيم1,148,700
كابل 16*1 زميني به سيم647,978
كابل 16*5 افشان به سيم2,912,700
سيم 1 افشان قهوه اي به سيم3,730,000
سيم 1 افشان مشكي به سيم3,730,000
سيم 1 افشان سبز به سيم3,730,000
كابل 16*5 افشان فيلر دار به سيم2,848,326
كابل آسانسوري 0/75*24 خاكستري به سيم910,545
سيم افشان 35*1 به سيم1,195,200
كابل 16*4 فيلر دار افشان به سيم2,487,800
كابل 10*5 افشان به سيم1,954,100
كابل 6*3 افشان به سيم711,900
كابل 6*4 افشان به سيم948,600
سيم 4 قرمز به سيم13,939,000
كابل 16*3 فيلردار افشان به سيم1,816,522
سيم 4 آبي به سيم13,939,000
كابل 16+35*3 زميني به سيم4,676,800
كابل 16+25*3 افشان به سيم3,390,092
سيم 4*1 زرد به سيم13,939,000
سيم  4*1 مشكي به سيم13,990,000
سيم 1 افشان آبي به سيم3,730,000
سيم 1 افشان زرد به سيم3,730,000
سيم 50*1افشان به سيم1,695,400
كابل افشان 25*3 به سيم2,771,400
كابل افشان  35*3  به سيم3,839,200
سيم 1  افشان  قرمز  به سيم3,730,000
كابل 2/5*4 افشان به سيم كلاف42,230,400
كابل  95 *1  افشان به سيم3,198,232
كابل افشان 25*3 فيلردار به سيم2,836,400
كابل 1*2 افشان به سيم كلاف10,398,600
كابل 16*3 افشان به سيم1,860,400
كابل 16*35*3 افشان به سيم4,500,018
كابل 25*50*3 افشان به سيم6,394,874
كابل 16*4 افشان به سيم2,455,596
كابل 1/5*7 افشان به سيم436,000
كابل 1/5*16 افشان به سيم949,900
كابل 10*4 افشان به سيم1,583,400
كابل 2/5*3 به سيم كلاف32,701,000
كابل 120*1 افشان به سيم3,922,424
كابل 150*1 افشان به سیم5,048,886
كابل 300*1 افشان دو روكشه به سيم8,839,286
تندرالکتریک
Gif
فهرست مطالب
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.