09177169870 || 09190836720 || 07132356203

برای اتصال کابل آلومینیومی به مسی باید چه کرد؟

مسلما نیاز خواهد شد که کابل های مسی و آلومینیومی را به هم متصل کنیم، معمولا از رابط‌های مخصوص که دارای دو تیغه‌ی فلزی مسی و آلومینیومی متصل بهم به نام بی‌متال کابل(به انگلیسی: Bi-metal Cable) استفاده می‌شود.

10 ADTL2
تصویری از یک بیمتال یک سر مس و یک سر آلومینیوم است.

بیمتال‌ها به دلیل تماس غیرمشابه، عمدتاً هنگامی که یک باس بار مسی به یک کابل آلومینیومی وصل می شود، از عملکرد گالوانیکی جلوگیری می کند. هنگامی که باس بار مسی و کابل آلومینیومی با هم باشند، بار ناشی از کابل مسی بی اثر میشود.

جوشی که بین مرز بیمتال‌ها است برای انتقال صحیح و کامل جریان می‌باشد.

Bimetallic Connectors 2
انواع بیمتال‌ها

بیمتال‌ها باعث می‌شود که خوردگی ایجاد نشود و رسانایی فوقالعاده ای ایجاد می‌کند.

images.jpeg 2

Gif
فهرست مطالب
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.