09177169870 || 09190836720 || 07132356203

ارتفاع استاندارد پریز و کلید برق در ساختمان از کف باید چقدر باشد ؟

مهمترین جزء در سیم کشی ساختمان ارتفاع نصب کلیدها و پریزها است. از سایر قطعات ساختمانی استفاده می شود که ارتفاع آنها است. اما به طور کلی ارتفاع مناسب برای نصب کلیه کلیدهای برق در ساختمان ها 110-120 سانتی متر می باشد. این ارتفاع همه کلیدهای روشنایی به اندازه قابل درک صحیح بستگی دارد.

حتی مهندسان نیز هنگام ساخت لوله های برق و ترسیم نمودار مدار به این مشکل توجه می کنند. اما همانطور که قبلا هم اشاره کردیم برای ارتفاع نصب کلید و پریز در محیط های مختلف استاندارد درستی وجود دارد. این استاندارد به محیط های مختلف بستگی دارد. به شرح زیر است: ارتفاع صحیح نصب کولر آبی و کولر گازی
130 سانتی متر است.

ارتفاع مناسب برای نصب کلیدهای برق 110-120 سانتی متر است. ارتفاع مناسب برای نصب دوشاخه حمام 120 سانتی متر می باشد. ارتفاع مناسب نصب دوشاخه آشپزخانه 60 تا 120 سانتی متر می باشد. ارتفاع نصب مناسب برای پریزهای تلفن و آنتن مرکزی بین 30 تا 40 سانتی متر، ارتفاع مناسب نصب برای
کلید و سوکت گیرنده بین 30 تا 40 سانتی متر است.

این ارتفاع برای اتاق خواب و اتاق نشیمن یکسان است، ارتفاع مناسب برای نصب دوشاخه در سرویس بهداشتی 30 سانتی متر است.

قوانین نصب کلید و پریز، چگونه کلید و پریز را نصب کنیم؟ نصب کلید و پریز در ساختمان ها بسیار ظریف است و باید به صورت پیش فرض نصب شود. کلیه کلیدها و پریزهای سیم کشی شده در ساختمان در مکان های مختلفی نصب می شوند، در محیط های مختلف دارای ارتفاع متفاوتی هستند و در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم برای نصب پریز و کلید پریز در ساختمان مشکلات زیادی برای محیط زیست ایجاد می شود.

علاوه بر این در نصب سیم کشی برق ساختمان و ترسیم نمودار سیم کشی ساختمان نیز باید به این موضوع توجه ویژه ای شود. اصولاً رعایت استاندارد هنگام نصب کلید و پریز به معنای حفظ فاصله صحیح از محیط های خاص است. قسمت هایی از خانه که بخاری ها و لوله های گرمایش نصب می شوند باید با فاصله مناسب از پریزها و کلیدهای مجاور نصب شوند. ضمناً فاصله استاندارد کلیدها نیز باید رعایت شود.

اگر در هنگام نصب کلیدها کلیه هنجارهای لازم در نظر گرفته شود، در آینده می توان از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد، بنابراین بسته به تجهیزات مورد استفاده در ساختمان، نصب باید در هر محیطی که شلیک شده انجام شود.

Gif
فهرست مطالب
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.